ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ
 

Η «Meditransport» δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου, σύγχρονου δικτύου μεταφοράς, που καλύπτει την κρίσιμη ανάγκη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για ασφαλή Συλλογή και Μεταφορά βιολογικών υλικών.

Η Meditransport, αντιλαμβανόμενη πλήρως τη σπουδαιότητα της μεταφοράς βιολογικού υλικού έχει ως αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση, με σεβασμό στην υγιεινή και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού καθώς και την τάχιστη και έγκαιρη παραλαβή και παράδοσή του. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ FAQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοί είμαστε
Όραμα / Στόχοι / Αποστολή
Οχήματα μεταφοράς / Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
Γιατί με τη Meditransport
  Νομικό Πλαίσιο      

  Copyright © Meditransport 2014 Web Design Admore