ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 

Όλος ο εξοπλισμός της Meditransport είναι πιστοποιημένος και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική Νομοθεσία, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) για την ασφαλή μεταφορά βιολογικών υλικών. Επίσης, η Meditransport είναι η μόνη στην Ελλάδα που εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, περιβάλλοντος ISO 14001:2004 και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία OHSAS18001:2007. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ FAQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοί είμαστε
Όραμα / Στόχοι / Αποστολή
Οχήματα μεταφοράς / Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
Γιατί με τη Meditransport
  Νομικό Πλαίσιο      

  Copyright © Meditransport 2014 Web Design Admore