ΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
 

Νόμος 3534/2007 (ΦΕΚ Α’ 40, 23/02/2007) και τροποποιήσεις του

ΚΥΑ 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β’ 37/20-01-2012)

Πρακτικό 7ης συνεδρίασης στις 03-06-2010 του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με θέμα: Επικαιροποίηση γενικών και ειδικών τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αίματος και παραγώγων τους και λοιπού βιολογικού υλικού.

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ FAQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοί είμαστε
Όραμα / Στόχοι / Αποστολή
Οχήματα μεταφοράς / Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
Γιατί με τη Meditransport
  Νομικό Πλαίσιο      

  Copyright © Meditransport 2014 Web Design Admore