ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
 

Υπηρεσίες μεταφοράς
• Βλαστοκυττάρων
• Αίματος και παραγώγων
• Δειγμάτων για εξετάσεις
• Δειγμάτων για βιοψίες
• Μολυσματικών δειγμάτων για έλεγχο
• Δείγματα για έλεγχο βιοτρομοκρατίας

Μεταφέρουμε οποιοδήποτε βιολογικό υλικό πιστοποιημένα και με ασφάλεια
• Άμεσα
• Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία
• Οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ FAQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοί είμαστε
Όραμα / Στόχοι / Αποστολή
Οχήματα μεταφοράς / Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
Γιατί με τη Meditransport
  Νομικό Πλαίσιο      

  Copyright © Meditransport 2014 Web Design Admore